viet phat me quyet.td@vietphame.vn

dịch vụ

trang chủ / dịch vụ / 1. Khảo sát, phương án thiết kế sơ bộ

1. Khảo sát, phương án thiết kế sơ bộ

M&E Việt Phát cử nhân viên tới khảo sát công trình, đối chiếu với luật và quy định hiện hành, ra phương án thiết kế sơ bộ.

© copyright 2021 M&E VIỆT PHÁT. All rights reserved.